Intro

Pasaulis

Septyni tūkstančiai metų prieš mūsų modernią erą. Tūkstantmetį prieš tai, kai jaunosios tautos išmoko bronzos, metalo ar dar nuostabesnių mokslų paslaptis. Tai tikrasis tamsos amžius, kai naktį šviečia tik mėnulis ir žvaigždės, kuriame pasaulį valdo nesutramdyti ir neprijaukinti žvėrys bei dvasios. Tai medžioklės rojus, kur grobuonys medžioja savo aukas kirsdami net pačios realybės ribas. Žmonija čia nevaldo. Daugeliui šio senovinio pasaulio gyventojų, žmonės tėra tik aukos.

Kultūra

Šią kultūrą, mūsų modernieji archeologai vadina Vinka kultūra. Vinkiečiai, nėra urvuose gyvenantys mušeikos. Vinkiečiai yra fermeriai, amatininkai, dvasininkai, prekeiviai su turtinga kultūra, pilna daugybės ritualistinių praktikų. Ritualistinės praktikos nėra pramanai, kaip mes, moderniojo pasaulio žmonės galėtume pagalvoti. Kadangi tais laikais, dvasių pasaulis dar nebuvo atskirtas nuo mūsų, ir iki jo buvo galima nueiti pėščiomis, ir dvasių buvo daug ir visur, kiekvienas turėjo žinoti kaip jas tenkinti, kad nesusilauktų jų rūstybės.

Kaimas

Ir štai jūsų kaimas. Šis kaimas yra jūsų bendruomenės širdis – be jo negalėtų išgyventi nė vienas. Šiame kaime, kaip ir kituose, gyvena Žiniuonis, jis padeda bendrauti su dievais ir prašyti jų malonės. Dažniausiai gyvena atokiau, ir veda ritualus dalinasi žiniomis, gautomis iš dievų. Jisai svarbiausias dievų žodžio nešėjas ir be jo išgyventi būtų labai sunku. 

Kaimas negalėtų išgyventi ne tik be žiniuonio, bet ir be didžiojo akmens. Akmuo dažnai būna centrinis ritualų objektas, ir tas akmuo nėra paprastas – tai vieno iš dievų širdies gabalas, kurį jis padovanojo žmonijai. Už tai žmonija bus amžinai jiems dėkinga, nes jeigu ne šių dievų dovana – jie negalėtų apsisaugoti nuo baisybių tūnančių aplink.

Kastos

Agrokultūra yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Na ir pagrindiniai amatai, kaip drabužių audimas, kaulo ir akmens drožimas, ar įrankių gaminimas. Dažniausiai tuo užsiima tam talentą turintys šeimos nariai. Žmonių kurie užsiimtų tik vienu dalyku beveik nėra – visiems reikia ūkininkauti ir ganyti gyvulius, nes visiems reikia valgyti. Egzistuoja keturios išimtys šiai taisyklei – prekeiviai, keramikai, kultistai – medžiotojai ir Žiniuoniai.

Prekeiviai keliauja tarp kaimų ir prekiauja.

Keramikai užima šventą vietą žmonių kultūroje. Kai dievai suteikė žmonijai savo dovanas, – savo širdies dalis, ar žinias, – jie papasakojo ir apie slaptus ženklus bei runas, kurie turi labai realią galią. Šie ženklai bei runos gali būti įrėžti į molį ir tokiu būdu padėti žmonėms. Taigi Keramikai gamina dievų figūras, raižytus amuletus, saugančiaslentas bei šventas puodynes, be jų žmonija pražūtų.

Keramikai yra artimiausia kasta Žiniuoniams. Žiniuoniai juos moko dieviškų žodžių bei kaip ir ką reikia įrėžti į jų darbus, kad šie suteiktų apsaugą.

Žmonės kadaise medžiodavo, kad save išmaitintų, bet dabar, kai jie sugeba auginti grūdus, maistą bei gyvūlius, jie to dažniausiai nebedaro. Medžioti yra per daug pavojinga, per daug pabaisų, dvasių bei galingų žvėrių lakstančių miškuose. Eiti į medžioklę vienam yra dažnai laikoma savižudybe. Kultistai-medžiotojai, patį medžioklės aktą laiko šventu. Jie tarnauja Didžiajam Vilkui, ir jį iškelia aukščiau kitų dievų. Toliau tęsdami medžioklę, šie kultistai atbaido Didžiojo Vilko įniršį, kai jisai atkeliauja į materialų pasaulį medžioklei, ir kviečiasi jo palaiminimų, tais retais atvejais, kai jis atkreipia dėmesį į jų medžiokles.

Na ir paskutiniai, žiniuoniai. Jie mažiausia ir pati galingiausia visuomenės kasta – jie yra garbinami nes turi milžinišką galią, ir saugo žmoniją.

Tai vat, klausimų?

 

<meta />

<meta />

<meta />

Intro

The Sundered World: When the Wise Secret Spills Griautis Griautis